การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          เราจะไม่ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลที่สามอื่น หรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

          เพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการของเราให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลที่สามเพื่อให้ดำเนินงานกับเรา หรือดำเนินการในนามของเรา ทั้งนี้บุคคลที่สามนั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับเช่นเดียวกัน

          ในบางกรณี เราอาจดำเนินการนโยบายการตลาดหรือโฆษณาส่งเสริมบริการร่วมกับบุคคลที่สามสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการ เราจึงสงวนสิทธิในการยืนยันรับรองกับบุคคลที่สามว่าคุณได้ใช้บริการกับเราแล้ว

การเก็บรักษาข้อมูล

          เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราอย่างสูงสุด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา เราต้องการให้คุณสบายใจและมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและแบบแสดงรายการที่คุณกรอกไว้ให้เรา

          คุณมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน, และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

ความปลอดภัยของข้อมูล

          เพราะข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เราให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นของคุณเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเรา เราระลึกอยู่เสมอว่าคุณต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว เราจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

          เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารและสายการบินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เราได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารและสายการบิน

          เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

          คุกกี้คือไฟล์ที่บันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกซึ่งรับส่งระหว่างเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์ และจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเมื่อมีการใช้งานเว็บเพจครั้งถัดไปเมื่อเข้ามาที่เพจเดิม ผู้จัดการเพจก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าแสดงของลูกค้าแต่ละท่านได้โดยการใช้ข้อมูลของคุกกี้ ถ้าลูกค้าอนุญาตหรือยอมรับให้รับส่งคุกกี้จากการกำหนดค่าของเบราว์เซอร์ เว็บไซต์ก็จะสามารถใช้งานคุกกี้ได้จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เบราว์เซอร์ของลูกค้าจะส่งเฉพาะคุกกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีการรับส่งเท่านั้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าคุกกี้
 • ลูกค้าสามารถเลือกการตั้งค่าเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลของคุกกี้ได้จากตัวเลือกต่างๆ เช่น “ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด”, “ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด”, “แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานเมื่อได้รับคุกกี้ เป็นต้น วิธีการตั้งค่านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ สำหรับวิธีการตั้งค่าคุกกี้นั้น ให้ตรวจสอบที่เมนู “Help” ของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน
 • หากเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดอาจถูกจำกัดการใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น อาจไม่ได้รับการบริการที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตนในการใช้งานในคราวถัดไป
บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า บริษัทใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อนำเสนอการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านโดยการอ้างอิงจากข้อมูลลงทะเบียนของลูกค้าที่บันทึกเอาไว้เมื่อลูกค้าล็อคอินเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ (ระบบยืนยันตัวตน)
 • เพื่อนำเสนอโฆษณาที่สอดคล้องกับลูกค้ามากที่สุดไว้บนเว็บไซต์อื่นโดยอิงจากเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ลูกค้าเข้าชมและมีความสนใจ
 • เพื่อตรวจสอบปริมาณการใช้งานในเครือข่ายและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท
 • เพื่อปรับปรุงการบริการของบริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

          โปรดอ่านเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการใช้บริการของรอร์ยูฉบับนี้อย่างละเอียด (“เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า”) เนื่องจากเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ กำหนดรายละเอียดอันเป็นข้อมูลสำคัญอันเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ การเยียวยาของผู้ใช้งานในการสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการของรอร์ยูเอาไว้ เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ประกอบด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้น รวมถึงหน้าที่ต่างๆตามกฏหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้และรอร์ยู

1. คำนิยามและคำจำกัดความ
 • “คู่สัญญา” หมายความถึง รอร์ยูและผู้ใช้งานทั้งสองฝ่าย
 • “คำสั่งซื้อ” หมายความถึง การทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางของรอร์ยู
 • “ช่องทางของรอร์ยู” หมายความถึง เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของรอร์ยู รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นใดๆ ซึ่งรอร์ยูได้รับอนุญาตให้นำออกเผยแพร่และ/หรือใช้งานภายใต้เครื่องหมายการค้า “รอร์ยู” หรือ “RawrYou”
 • “ผู้ใช้งาน” หมายความถึง ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา สถานประกอบการ และ/หรือ ร้านอาหารที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้ทำคำสั่งซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านช่องทางของรอร์ยู ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีความหมายรวมทั้งผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา และผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล
 • “ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดา” หมายความถึง ลูกค้าทั่วไปที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่มิได้ประกอบกิจการประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดายังมีความหมายรวมไปถึงผู้ใช้งานที่ได้สมัครใช้บริการรอร์ยูโดยระบุการใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล แต่ทางรอร์ยูได้พิจารณาตรวจสอบแล้วพบว่าควรจัดให้เป็นลูกค้าประเภทบุคคลด้วยอีกด้วย
 • “รอร์ยู” หมายความถึง บริษัท เดลี่ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105559040621
 • สำนักงานตั้งอยู่ที่ 8 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • “สินค้า” หมายความถึง สินค้าใดๆ ที่ได้มีการเสนอขายและผู้ใช้งานได้ทำรายการสั่งซื้อผ่านช่องทางของ รอร์ยู ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบในการทำอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และผงปรุงรสต่างๆ
 • “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรอร์ยู อันส่งผลให้รอร์ยูไม่อาจดำเนินการส่งมอบสินค้าตามวัน เวลา และ/หรือ สถานที่ที่ได้กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้าของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยยังมีความหมายรวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ อันจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ใช้งาน แม้ว่ารอร์ยูจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ หรือคำสั่งของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ ที่รอร์ยูมีหน้าที่ต้องปฎิบัติคำสั่งดังกล่าว
2. การทำรายการสั่งซื้อสินค้า
 • ราคาสินค้าที่รอร์ยูได้กำหนดและแจ้งไว้ในส่วนของรายการสินค้าบนช่องทางของรอร์ยูเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบของรอร์ยูจะทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานในหน้ารวมราคาสินค้าหลังจากที่ผู้ใช้งานได้เลือกรายการสินค้าเสร็จสิ้น โดยระบบจะแสดงราคาหลังคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสิทธิตรวจสอบก่อนที่จะทำการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระราคาค่าสินค้า
 • ในการทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานจะทำการเลือกสินค้าและทำรายการผ่านทางช่องทางของรอร์ยูและวิธีการที่รอร์ยูกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบและทบทวนรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนการกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้กดยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้วได้
 • ผู้ใช้งานสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้หลายคำสั่งซื้อในคราวเดียว โดยสามารถกำหนดและแบ่งแยกวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งซื้อแต่ละคราวให้แตกต่างกัน โดยผู้ใช้งานจะต้องระบุวัน เวลา และสถานที่ส่งสินค้าแต่ละคราวไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ทันทีที่ผู้ใช้ประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้กดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ให้ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการกดยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ยังไม่อาจถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่จะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเสร็จสิ้นสมูรณ์หลังจากที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้มีการชำระเงินค่าสินค้าจนครบถ้วนเท่านั้น
 • หลังจากที่ได้มีการกดยันยืนคำสั่งซื้อและถือว่าคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 2.4 และ 2.5 แล้ว ระบบภายในของรอร์ยูจะดำเนินการออกหมายเลขคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และจะมีการส่งคำยืนยันการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้งานทางอีเมลที่ผู้ใช้งานได้แจ้งไว้แก่รอร์ยู ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าที่ได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อได้
3. การชำระเงิน
 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าได้ตามช่องทางและวิธีการที่รอร์ยูกำหนด ดังต่อไปนี้ (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของรอร์ยู (2) ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นใดที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม
 • ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งผ่านช่องทางของรอร์ยูเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า หลังจากที่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาได้ทำการชำระเงินในช่องทางที่รอร์ยูกำหนดแล้ว จึงจะถือว่าการทำคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ระบบภายในของรอร์ยูจะดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ประเภทบุคคลธรรมดาไปโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานจะไม่สามารถกดชำระเงินในคำสั่งซื้อดังกล่าวได้อีก หากผู้ใช้งานมีความประสงค์จะทำรายการคำสั่งซื้อใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง
 • ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลสามารถชำระเงินค่าสินค้าภายหลังจากที่รอร์ยูได้ดำเนินจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหารได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ชำระราคาค่าสินค้าภายในวันที่ได้รับสินค้าจากทางรอร์ยูหรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่รอร์ยูกำหนดและแจ้งเป็นรายกรณี ในกรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลไม่ชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยอันเกิดจากการชำระเงินล่าช้าในอัตราร้อยละสิบห้า (15%) ต่อปี
4. การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าและชำระราคาสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม
 • สำหรับผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล ภายหลังจากที่ได้มีการทำคำสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางไลน์เท่านั้น (@rawryou) ภายในเวลา 22.30น. หรือภายในเวลาที่รอร์ยูกำหนดตามสถานการณ์ ก่อนวันที่มีกำหนดรับสินค้า 1 (หนึ่ง) วัน โดยไม่มีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
 • อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรกได้ หากผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังกำหนดเวลาดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองยอมรับว่ากรณีดังกล่าวให้ถือว่าการยกเลิกไม่เป็นผลสำเร็จ รอร์ยูจะดำเนินการส่งสินค้าและเรียกชำระราคาสินค้าตามรายละเอียดที่ได้กำหนดและตกลงกันไว้ในคำสั่งซื้อเดิม
5. การจัดส่งสินค้า
 • รอร์ยูจะดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหาร ร้านค้า ที่พักอาศัย สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่ผู้ใช้งานกำหนด ทั้งนี้ รอร์ยูมีหน้าที่แจ้งอัตราค่าส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนที่ผู้ใช้งานจะกดยืนยันทำคำสั่งซื้อสินค้า
 • กรณีการส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา รอร์ยู พนักงานของรอร์ยู จะติดต่อไปยังผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสถานที่ส่งสินค้าภายในช่วงเวลารับสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ ณ เวลาที่ทำคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับสายโทรศัพท์ที่รอร์ยู พนักงานของรอร์ยู ได้ติดต่อไปเพื่อสอบถามทางและสถานที่จัดส่ง หรือเพื่อแจ้งการส่งสินค้า หากปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุให้มีการส่งสินค้า จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ หรือไม่สามารถหาสถานที่จัดส่งสินค้าได้ ทางรอร์ยู พนักงานของรอร์ยู ขอสงวนสิทธิในการนำสินค้ากลับและระงับการจัดส่งสินค้านั้นไว้ โดยไม่มีการคืนค่าสินค้าและค่าขนส่งสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก หากผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดามีความประสงค์ให้รอร์ยูนำสินค้าเข้าไปจัดส่งใหม่ รอร์ยูยินดีจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมที่ได้จัดเตรียมไว้และดำเนินการส่งให้แก่ผู้ใช้งานในคราวแรกให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้งภายในวันที่กำหนดรับสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งใหม่ตามที่เกิดขึ้นจริง ตามอัตราที่รอร์ยูแจ้งล่วงหน้าก่อนดำเนินการส่งสินค้าใหม่ และเนื่องจากสินค้าที่จัดส่งอาจมีสินค้าประเภทของสดรวมอยู่ด้วย ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่ารอร์ยูไม่อาจรับประกันคุณภาพของสินค้าดังกล่าว ว่าจะมีสภาพสดใหม่ดังเช่นสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่รอร์ยูนำไปจัดส่งในคราวแรก
6. การรับประกันสินค้า
 • เมื่อรอร์ยูทำการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่รับมอบสินค้า และผู้ใช้งานได้ทักท้วงต่อรอร์ยู พนักงานของรอร์ยู และ/หรือ บริษัทขนส่งที่รอร์ยูเลือกใช้ ณ เวลาใดๆ ก่อนที่ผู้ใช้งานจะยินยอมรับสินค้าไว้ โดยทักท้วงว่าสินค้าไม่ครบถ้วน หรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่รอร์ยูได้แจ้งไว้ผ่านทางช่องทางของรอร์ยู หากรอร์ยูตรวจสอบแล้วพบกว่าได้มีการจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือสินค้ามีคุณภาพหรือลักษณะไม่ตรงตามที่แจ้งไว้จริง รอร์ยูมีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้
  • (1) กรณีผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดา รอร์ยูมีหน้าที่คืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระไปแล้วสำหรับสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยการออกเป็นเครดิตคืนให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 5 (ห้า) วันทำการ โดยผู้ใช้งานสามารถนำเครดิตดังกล่าวไปใช้สั่งซื้อสินค้าในคราวต่อไป หรืออาจนำเครดิตไปแลกเปลี่ยนเพื่อรับเงินสดจากรอร์ยูได้ตามวิธีการที่รอร์ยูกำหนด
  • (2) กรณีผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคล รอร์ยูมีหน้าที่หักราคาสินค้าที่มีการโต้แย้งดังกล่าวออกจากยอดบิลของรายการสินค้าที่รอร์ยูจะเรียกเก็บจากผู้ใช้งานสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในคราวนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลได้แจ้งแก่รอร์ยูว่ามีความจำเป็นและต้องการใช้สินค้าดังกล่าว รอร์ยูจะดำเนินการหาสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพและลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้าที่มีการโต้แย้งให้แก่ผู้ใช้งานภายในเวลา 16.00 น. ของวันเดียวกันให้แก่ผู้ใช้งาน
 • กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนรอร์ยูไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทบุคคลธรรมดาได้ รอร์ยูยินดีคืนเงินที่ผู้ใช้งานได้ชำระค่าสินค้าไว้แล้วให้แก่ผู้ใช้งานเต็มจำนวน ตามรายละเอียดเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อ 6.1(1) ข้างต้น
 • กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนรอร์ยูไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้งานประเภทร้านอาหารหรือนิติบุคคลตามวัน เวลา และ/หรือสถานที่ที่กำหนดในคำสั่งซื้อสินค้า รอร์ยูมีหน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีที่รอร์ยูทราบถึงเหตุอันทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น
7. เงื่อนไขทั่วไป
 • รอร์ยูขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการ รวมถึงแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับนี้ ณ เวลาใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของรอร์ยูแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่รอร์ยูมีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับปัจจุบันนี้ รอร์ยูจะทำการเผยแพร่ข้อกำหนดซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่น ก่อนวันที่ข้อกำหนดซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับ นอกจากนั้น รอร์ยูจะแสดงวันที่ที่มีการปรับและแก้ไขเงื่อนไขในการสั่งซื้อไว้ในเงื่อนไขในการสั่งซื้อด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึง “วันที่แก้ไขล่าสุด”
 • หากผู้ใช้ไม่ทำการโต้แย้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าฉบับซึ่งได้แก้ไขในแต่ละคราวภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือนการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • หากผู้ใช้งานมีข้อโต้แย้งใดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า รอร์ยูจะพิจารณาข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นรายกรณี และรอร์ยูมีสิทธิที่จะยกเลิกสิทธิในการทำคำสั่งซื้อและการใช้บริการของผู้ใช้งานรายดังกล่าวโดยทันทีและหยุดให้บริการแก่ผู้ใช้คนดังกล่าว