คำถามที่พบบ่อย

 • ล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณสำหรับลูกค้าเก่า กรณีลูกค้ารายใหม่ ให้เข้าลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีใหม่
 • หยิบสินค้าใส่รถเข็น
 • Checkout ตรวจสอบรายการสินค้า และระบุสถานที่จัดส่ง
 • ชำระเงิน โดยการโอนเงิน หรือเลือกชำระ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
 • ตรวจสอบอีเมล์ยินยันการสั่งซื้อสินค้า
 • ชำระเงินได้ด้วยวิธีใดบ้าง..?
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (VISA หรือ Master Card)
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ธนาคารใดบ้างที่ชำระค่าสินค้าได้ RawrYou (รอร์ยู) ได้..?
  • ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
   ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารออมสิน,
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารซีเอ็มบี และอื่นๆ
 • ช่วงเวลาให้บริการจัดส่งสินค้า

             วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 8.00 ถึง 19.00 น.

             *** เวลาในการจัดส่งที่แน่นอน ทาง RawrYou (รอร์ยู) จะทำการติดต่อเพื่อชี้แจง / ยืนยันให้ลูกค้าทราบภายหลัง ***

 • พื้นที่ให้บริการ และการจัดส่งมีกี่แบบ..?

Untitled 6

 • ขอออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่..?
  • ลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษีได้ โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน
   ช่องทาง LINE OA : @rawryou (มี @ ข้างหน้า)
 • ขอออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้หรือไม่..?
  • เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อและรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว RawrYou (รอร์ยู) จะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้คุณได้
 • ชื่อ และ/หรือที่อยู่ ในใบกำกับภาษีผิด สามารถแก้ไขได้หรือไม่..?
  • ลูกค้าสามารถขอแก้ไขได้ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับสินค้า
   โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน ช่องทาง LINE OA : @rawryou (มี @ ข้างหน้า)
 • กรณี ใดบ้างที่ไม่สามารถแก้ไขใบกำกับภาษีได้..?
  • กรณี ซื้อในนามบุคคล ใบกำกับภาษีออกในนามบุคคล
   แต่จะขอเปลี่ยนเป็นในนามบริษัท, บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น
  • กรณี ซื้อในนามนิติบุคคล ใบกำกับภาษีออกในนามบริษัท
   แต่จะขอเปลี่ยนเป็นในนามบุคคล, บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น
 • ออกใบกำกับภาษี ใช้เอกสารอะไรบ้าง..?
  • ภ.พ. 20 และ/หรือ
  • หนังสือรับรองบริษัท จากบริษัทลูกค้า
 • การขอแก้ไขใบกำกับภาษี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง..?
  • ภ.พ. 20 และ/หรือ
  • หนังสือรับรองบริษัท จากบริษัทลูกค้า
 • การคืนเงินเกิดจากกรณีใดบ้าง..?
  • RawrYou (รอร์ยู) จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า
   ในกรณีที่ RawrYou (รอร์ยู) ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  • RawrYou (รอร์ยู) จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า  ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย  จะได้รับการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน  ภายในระยะเวลา 30 – 45 วันทำการของธนาคารเจ้าของบัตรลูกค้า  โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • กรณีลูกค้าชำระเต็มจำนวน และโอนตรงเข้าบัญชีบริษัท จะได้รับการคืนเงินภายใน 7 – 15 วันทำการ

        *** ทาง Rawryou.com (รอร์ยู) จะติดต่อกลับหาลูกค้า  โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมในการทำเรื่องคืนเงิน (ชื่อ-สกุล, ชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี) ***

 • ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้าได้หรือไม่..?
  • ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้าได้
 • ลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้าได้ต้องเกิดจากสาเหตุใด..?
  1. ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน
  2. ได้รับสินค้าผิดรายการ / ไม่ถูกต้อง
  3. สินค้าชำรุดเสียหาย
  4. สินค้าหมดอายุ
 • ลูกค้าต้องเซ็นต์เอกสารหรือไม่หากปฎิเสธการรับสินค้า..?
  • เมื่อมีการปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะต้องลงชื่อยืนยันการปฏิเสธการรับสินค้าบนในส่งสินค้าพร้อมเขียนเหตุผลประกอบ
 • ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้
  • ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้า และคืนสินค้าได้ ณ เวลาการส่งมอบสินค้า เท่านั้น

          *** Rawryou (รอร์ยู) ขอสงวนสิทธิ์รับคืนสินค้า ทุกกรณี หลังการส่งมอบสินค้า***

 • ใครเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าคืนได้หรือไม่..?
  • กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการคืนสินค้าจะดำเนินการโดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าของ Rawryou (รอร์ยู)

           *** เงื่อนไขการและนโยบายการคืนสินค้าดังกล่าว ยกเว้น สินค้าประเภทอาหารสด /อาหารแช่แข็ง ***

 • กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดเอง เปลี่ยนสินค้าหรือยกเลิกได้หรือไม่..?
  1. ลูกค้าจะขอเปลี่ยนสินค้าได้ หากยังไม่ได้ลงชื่อรับสินค้า
  2. RawrYou (รอร์ยู) สงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ไม่พบคำถามที่คุณต้องการ?

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า เเละการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถติดต่อทีมงานเราได้ทันที

LINE OA : @rawryou (มี @ ข้างหน้า)